0Cxx = Checkpoint messages

0C00I0C03I0C04I0C05I0C06I0C07I0C09I0C11I
0C12I0C13I

0Dxx = DOC messages

0D01A0D02I0D03A0D04D0D05A0D06A0D07D0D08A
0D09D0D20E0D25E0D26E0D28A0D29E0D30A0D33A
0D34E0D35E0D36E0D97A

0Ixx = IPL Messages

0I03A0I04I0I10A0I11A0I12A0I13I0I14I0I15I
0I16A0I17A0I18A0I20I0I23A0I24A0I25I0I26I
0I27I0I28D0I29I0I30I0I31A0I32I0I33A0I34D
0I35I0I37A0I38A0I39A0I40A0I41A0I42A0I43A
0I44A0I45A0I46A0I47I0I48I0I49A0I50A0I51A
0I52I0I60A0I61I

0Pxx=PIOCS Messages

0P080P090P100P110P120P130P140P15
0P160P170P180P190P200P210P220P23
0P240P250P260P270P280P290P300P31
0P320P330P340P350P360P370P380P39
0P400P410P420P430P440P45I0P460P47
0P48A0P49I0P500P510P520P530P540P55
0P60D0P70I0P71I0P72I0P73I0P74I0P75I0P76I
0P77I0P79I0P81I0P83I0P84I0P85I0P87A0P88I
0P89I

0Rxx = Restart messages

0R00I0R01I0R02I0R03I0R04I0R05I0R06I0R10I
0R11I0R13I0R14A0R16A0R17I0R19I

0Sxx = EOJ Messages

0S00I0S01I0S02I0S03I0S04I0S05I0S06I0S07I
0S08I0S09I0S11I0S12I0S13I0S14I0S15I0S17I

0Txx = MCAR and CCH messages / OT00- OT05 = RMSR messages

0T00I0T03I0T04I0T05E0T06I0T07I0T08I0T09I
0T10I0T11W0T12E0T13A0T14E0T15E0T16I0T17I
0T18E0T19E0T20E

0Vxx = Virtual storage support messages

0V01I0V02I0V03I0V04I0V05I0V06I0V07I0V08I
0V09I0V10I0V11I0V20D0V21D0V22D0V23D0V24I
0V25I0V26I0V27I0V28I0V29I0V30I0V31I0V32I
0V33I0V34I0V35I0V36I0V37I0V39I0V40I0V41I
0V42I0V43I0V44I